TAKE ACTION AGAINST ONLINE CHILD ABUSE CLICK HERE HU AZZJONI KONTRA L-ABBUZ TA' TFAL KLIKKJA HAWN

HU AZZJONI KONTRA L-ABBUZ TA' TFAL KLIKKJA HAWN TAKE ACTION AGAINST ONLINE CHILD ABUSE CLICK HERE

Malta Police Force Cyber Crime Unit
Cyber Crime Unit
Malta Police ForceMaltese Language

Il-browser ta’ l-internet tiegħek qiegħed jipprova jikkomunika ma’ sit li qiegħed jiġi użat fit- tqassim ta’ stampi ta’ abbuż sesswali fuq tfal.

DAN HUWA KKUNSIDRAT BHALA REAT KRIMINALI SKOND IL-LIGIJIET TA’ MALTA. (KAP. 9, ART. 208A).

L-iskop ta’ twaqqif milli wieħed jaċċedi f’dawn is-siti huwa sabiex tiġi evitata l-kommissjoni ta’ reat tat- tqassim ta’ materjal li juri l-abbuż sesswali fuq tfal u sabiex jiġi evitat l-isfruttar ta’ tfal li diġa ġew abbużati u fotografati. M’hiex qegħda tinżamm informazzjoni li tista twassal għal identifikazzjoni tiegħek meta tiġi murija din il-paġna.

Jekk għandek xi kummenti jew mistoqsijiet, inti mitlub/a tikkuntatja lis-Cyber Crime Unit tal- Pulizija ta’ Malta fuq:
computer.crime@gov.mt


Dan huwa proġett konġunt bejn il- Pulizija u l- Provdituri ta’ Servizzi Elettroniċi.English Language

Your internet browser is trying to connect to a website that is used in connection with the distribution of images depicting sexual abuse of children.

THIS IS A CRIMINAL OFFENCE IN TERMS OF MALTESE LEGISLATION (CHAP. 9, ART. 208A).

The purpose of blocking such pages is to prevent the criminal dissemination of documented sexual abuse of children and to prevent the further exploitation of children who have already been abused and photographed. No information that can be used to identify you will be stored when this page is displayed.

Should you have any comments or queries please contact the Malta Police Cyber Crime Unit by email on:
computer.crime@gov.mt


This is a joint project between the Police and Service Providers.

Contributors
go
mita
ozone
vodafone


Partners
CIRCAMPEUROPOLINTERPOL